Treća, 2006., 8 (1): Utopije 1: Njenozemska

Broj Njenozemska, prvi broj posvećen utopiji, ima težište na prevedenim studijama: Sally Alexander bavi se problemom feminističkih, prvenstveno književnih utopija 1920-ih godina, u kojima je prostor “vlastite sobe” izjednačen s prostorom u kojem se imamo pravo posvetiti književnosti, a ne samo “kućnim obvezama”. Saskia Poldervaart u tekstu napisanom za Treću pruža nam povijesni i suvremeni pregled utopijskog mišljenja. Anne K. Mellor poseže za žanrom znanstvene fantastike i njezinih utopijskih projekcija. Tracy Johnson kritički propituje arheologiju predsocijalne, semiotičke utopije u djelu Julije Kristeve. Rachel L. Einwohner promišlja na koji način kategorije “roda” i “klase” oblikuju uspjeh ili neuspjeh kampanji protiv lova na životinje i iskorištavanja životinja u cirkusima te kako emocionalna interakcija između klasnih i rodnih identiteta aktivista i njihovih „ciljanih skupina” utječe na stavove o zaštiti životinja. Broj također donosi eseje i studije domaćih autorica te recenzije knjiga.

Pdf časopis