Brak, zakon i intimno građanstvo u povijesnoj i suvremenoj perspektivi

U zborniku radova Kako će to biti divno! Uzduž i poprijeko. Brak, zakon i intimno građanstvo u povijesnoj i suvremenoj perspektivi predstavljamo 17 radova s književno-znanstvenog skupa o intimnom građanstvu, obitelji, braku, spolnosti i zakonu u povijesnoj i suvremenoj perspektivi, s Dana Marije Jurić Zagorke 2014. godine.

Povijesni pregled koji nam omogućuju tekstovi okupljeni u ovom zborniku ukazuje na to da je brak činio okosnicu ženina društvenog položaja čiji ‘željezni zagrljaj’ one nastoje oslabiti akomodacijom, promišljanjem, otporom odnosno aktivnim djelovanjem. Netipični izbori i prakse izvan heteronormativnog okvira izrazi su žudnje za slobodom združene s potrebom za sigurnošću i partnerstvom, zaključuje Sandra Prlenda u predgovoru.

Godina izdanja
2016.
Urednice
Lada Čale Feldman, Lidija Dujić, Rada Borić, Sandra Prlenda, Maša Grdešić, Renata Jambrešić Kirin, Anita Dremel
Cijena
120 kn
Broj stranica
297
Format
16 x 23
ISBN
978-953-6955-54-1 meki uvez
Izdavač
Centar za ženske studije
Suizdavač
Leksikografski zavod Miroslav Krleža