Kolegicama s Filozofskog fakulteta čestitamo na uspješno izvedenom pokretanju Rodnih studija na diplomskoj razini!

Inicijalni prijedlog za osnivanje ovog tipa studija prije mnogo godina pokrenuo je tim žena okupljen oko Centra za ženske studije. Posebno nas veseli da su mnoge od inicijatorica ovog studija predavale svoje prve feminističke kolegije ili module upravo u našem Centru, “brusile” feminističke ideje, vodile obrazovni program Centra ili znanstveno-aktivističke projekte.

Predavačicama i polaznicama_ima novog studija želimo puno uspjeha u prvoj institucionalnoj feminističkoj učionici na Zagrebačkom sveučilištu!

Akcijskim istraživanjem iz 2003. godine suradnice Centra za ženske studije (V. Barada, J. Janušić, B. Kašić i J. Pešut) detektirale su strukturne prepreke, otpore i zazore od institucionalizacije ženskih, odnosno rodnih studija u Hrvatskoj koji su i danas na snazi: https://zenstud.hr/library/institucionalizacija-zenskih-studija-u-hrvatskoj-akcijsko-istrazivanje/