U okviru velike međunarodne konferencije “Ženske politike – Budućnost feminističke borbe” koju organizira udruga Domino u partnerstvu s Muzejom grada Zagreba i Centrom za ženske studije 1. i 2. prosinca 2023. godine, danas se u CŽS odvija radionica “Otvoreno o pobačaju” koju vodi mlada aktivistkinja i socijalna antropologinja Anne Kühlmeyer.