Danas smo u Centru za ženske studije razgovarale o preporukama GREVIO odbora, planirale budući rad i akcije Ženske mreže Hrvatske, kao i podršku novim inicijativama te kolektivima koji i koje upozoravaju na problem sigurnosti žena i doprinose poboljšanju kvalitete života sviju nas, zagovarajući za zajednicu slobodnu od rodno-uvjetovanog nasilja.