Melita Richter Malabotta
Guarire mondi in crisi
2. veljače 2023, Trst

Guarire mondi in crisi [Zacjeljivanje svjetova u krizi], knjiga znakovitog naslova u kojoj su sakupljeni mnogi neobjavljeni i nedovršeni tekstovi Melite Richter Malabotta, naše prijateljice, suradnice i članice Centra, pojavljuje se posthumno u ediciji izdavačke kuće Vita Activa Nuova u Trstu.

Prirediteljice i urednice ove iznimne knjige su prof. Sanja Roić i prof. Marija Mitrović, koje uz prof. Sergiu Adamo, govore o knjizi na promociji koja se održava u Trstu, 2. veljače 2023. godine.

 

Iz Pogovora:

„Od ranih devedesetih surađivala je s mirovnim grupama s prostora ondašnje Jugoslavije, počevši od Antiratne kampanje Hrvatske i beogradskih Žena u Crnom do mirovnih inicijativa u Bosni i Hercegovini, Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš iz Ljubljane, Foruma Tomizze, organizirala mirovne susrete u Italiji, prevodila tekstove s post-jugoslavenskih prostora, premošćivala kulturne neprevodivosti. Ne pristavši nikad na stereotipne konstrukte neprijateljskih Drugih i olaka identitetska pozicioniranja (mi vs. oni), svoj politički subjektivitet gradila je onkraj i nasuprot svakom nacionalizmu, kulturnom rasizmu i diskriminaciji spram drugih i drukčijih.“ (Biljana Kašić)

„A partire dai primi anni Novanta, Melita ha collaborato con i gruppi pacifisti dell’area ex-jugoslava, a cominciare dalla campagna antibellica croata e dalle Donne in nero di Belgrado fino alle iniziative pacifiste della Bosnia ed Erzegovina, e al Centro di cultura serba Danilo Kis a Lubiana e al Forum Tomizza. Inoltre ha organizzato incontri pacifisti in Italia, tradotto testi provenienti dall’area ex-jugoslava, creato ponti di collegamento fra elementi culturali apparentemente intraducibili gli uni agli altri. Non accettando mai costruzioni stereotipate dell’Altro come nemico e nemmeno posizionamenti identitari semplicistici (noi contro loro), Melita ha costruito la propria soggettività politica al di là e contro ogni nazionalismo, ogni razzismo culturale e ogni discriminazione nei confronti degli altri e dei diversi. (dalla prefazione di Biljana Kasic)