Čestitamo nagrađenima te donosimo rezultate Natječaja za najbolji studentski rad na temu ženske i rodne problematike u organizaciji Centra za ženske studije.

Pristigle je radove vrednovalo prosudbeno povjerenstvo Centra za ženske studije u sastavu: dr. sc. Mirjana Adamović, prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija i v. pred. Željka Jelavić. Uz formalne kriterije objavljene u Natječaju, pri odabiru studentskih radova povjerenstvo je važnu ulogu dalo inovativnosti, originalnosti i aktualnosti odabrane teme, kao i pristupu njenoj obradi i prezentaciji.

Vodilo je računa o tome je li jasno postavljen i primjereno argumentiran cilj rada, korespondira li s njime primijenjena metodologija, te je li ta metodologija inovativna, korektna i konzistentno primijenjena. Od rada se očekivalo da bude cjelovit, koherentan, konzistentan i s jasnom strukturom, kao i da bude pisan pismeno i stilski korektno. Posebno se
vrednovalo korištenje literature, ponajviše analitički i kritički pristup izvorima te njihova sinteza i interpretacija. Isti su kriteriji primjenjivani i u svim dosadašnjim natječajima za ovu Nagradu.

Povjerenstvo smatra važnim podsjetiti da se rad na visokim učilištima u akademskoj godini 2020./2021. odvijao u okolnostima pandemije COVID-19, što se negativno odrazilo na uvjete u kojima su studentice i studenti učili i radili, a među inim i na dostupnost literature te drugih znanstvenih i umjetničkih vrela.

Uzimajući u obzir sve navedeno, prosudbeno povjerenstvo donijelo je zaključak da se dodijeli jedna prva nagrada i jedna pohvala za studentski rad na teme ženske i rodne problematike za 2021. godinu, i to:

PRVA NAGRADA

Ines Borovac, COLLO Re-dancing Tradition, diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju Social Design na Design Academy Eindhoven, pod mentorstvom Prof. Nadine Botha

Obrazloženje: COLLO Re-dancing tradition umjetnički je rad. U performansu i tekstu, autorica istražuje rodne uloge u kolu, tradicionalnom južnoslavenskom plesu prisutnom u tradiciji Hrvatske i Balkana. Primarno je zainteresirana za tijelo koje vidi nositeljem socijalno-političkog i kulturnog nasljeđa te kroz ples, ali i upotrebom feminističkog teorijskog okvira propituje kako tijela perpetuiraju pripisane patrijarhalne društvene vrijednosti i stereotipe. Osim video materijala, odnosno plesa kola u kojem dekonstruira koreografiju, pokret, glazbu i kostime, autorica se u popratnom tekstu zalaže za osuvremenjivanje plesa i nove vrijednosti (zajedništvo, toleranciju i solidarnost) te odbacivanje tradicionalnog slavljenja patrijarhalnih tijela, herojstava i njima pripadajućih kulturnih simbola. Naime, njezin rad ima i širu, društveno-političku dimenziju kroz koju pokušava dekonstruirati nacionalne ideologije i društvene vrijednosti na kritički način. Dekodiranje tijela, kako kaže, od upisa prošlosti i starih ideologija može doprinijeti da se Hrvatska kao zemlja s niskom rasnom, etničkom i seksualnom raznolikošću otvori prema novim strujama tolerancije upravo kroz tijelo i pokret. Rad pruža zanimljiv analitički i inovativan pristup tradicionalnom plesu, a autorica u njemu iskazuje i osobnu zainteresiranost za budućnost i promjenu patrijarhalnih vrijednosti.

POHVALA

Blanka Ražov, Porod i ritual – prema razumijevanju i humanizaciji tehnokratskog modela rađanja, diplomski rad na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju etnologije i antropologije Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, pod mentorstvom doc. dr. sc. Suzane Marjanić i doc. dr. sc. Danijele Birt Katić

Obrazloženje: Ovaj rad kroz kulturnoantropološku perspektivu analizira medikalizirani način porođaja. Okvir za analizu čine tri modela medicinske skrbi i vođenja porođaja: tehnokratski, humanistički i holistički. Korištenjem teorije rituala objašnjava se pretjerana primjena standardnih opstetričkih procedura u tehnokratskom modelu čija je svrha potvrđivanje dominantnih društvenih vrijednosti i manipulacije prirodnim procesima. Na temelju provedenih etnografskih intervjua autorica zaključuje o rigidnosti zdravstvenog sustava i porodništva nesklonog prihvaćanju novih paradigmi.

 

Povjerenstvo također predlaže da se, zajedno s prvom nagradom i pohvalom za 2021. godinu, dodijele i pohvale za tri rada pristigla na Natječaj za 2020. godinu, koje tada nisu bile dodijeljene zbog pandemijskih okolnosti.

POHVALA

Lucija Bakšić, Konstrukcija ženskog identiteta na primjeru dnevnika Vladimire Jelovšek, diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju komparativne književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom doc. dr. sc. Maše Grdešić

Obrazloženje: Rad pruža zanimljivo i inovativno čitanje stoljeće starog ženskog dnevnika kroz prizmu feminističke teorije i konstrukcije ženskog identiteta iz perspektive ženske povijesti. Osobito se pohvaljuje značajan trud autorice na prijepisu cijelog rukopisa dnevnika Povijest jedne ljubavi Vladimire Jelovšek, njegovo obogaćivanje informativnim fusnotama koje olakšavaju praćenje sadržaja te prijevod dijelova izvornika, pisanih na francuskom i njemačkom jeziku, na hrvatski jezik.

POHVALA

Kristina Božić, Feminist Pedagogy in the Works of Chimamanda Ngozi Adichie (Feministička pedagogija u djelima Chimamande Ngozi Adichie), diplomski rad na Dvopredmetnom sveučilišnom diplomskom studiju engleskog jezika i književnosti – nastavnički smjer i pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Biljane Oklopčić

Obrazloženje: Rad je zanimljiv pokušaj da se različite pozicije feminističkog angažmana odrede i izvan njihovog izravnog aktivističkoga očitovanja i u globalnom kontekstu, a pomoću rada nigerijske spisateljice te zaslužuje podsticaj za nastavak rada i pohvalu.

POHVALA

Nina Sabolić, Iskustva žena žrtava nasilja sa sustavom podrške u Republici Hrvatskoj, diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr.sc. Marine Ajduković

Obrazloženje: Rad ukazuje na važnost državne, ali i podrške civilnog društva žrtvama nasilja. Uložen je poseban trud u metodološku realizaciju ovog istraživanja te se temeljem rezultata može zaključiti kako rad zaslužuje pohvalu te poticaj autorici za daljnja istraživanja.

 

JOŠ JEDNOM ČESTITAMO NAGRAĐENIM I POHVALJENIM KOLEGICAMA!