Uskoro ćete moći pročitati novi broj naše Treće koja nosi temat: Feminističko pjesništvo.

Broj će biti javno dostupan na web stranicama Centra za ženske studije, a fizički ćete primjerak moći nabaviti posjetom Centru za ženske studije ili online narudžbom.