Od 4. do 6. lipnja 2021. održat će se (onlajn) festival “Drugarice – žene i ženski kolektivi na postjugoslovenskoj kulturnoj sceni” u organizaciji NVO NOVA Centra za feminističku kulturu i NVU Instituta savremene umjetnosti.

Nakon nestanka Jugoslavije, rasparčavanja zajednice i propasti političke ideje koja ju je držala na okupu, od početka 90-tih godina prošlog vijeka na postjugoslavenskom prostoru započinje proces retradicionalizacije i repatrijahralizacije. Poratne i tranzicijske okolnosti brutalno se reflektiraju na društvenu poziciju žena: u sveopćoj podjeli plijena, proizvodnji izoliranih, na nacional-historijskim mitovima utemeljenih zajednica u kojima nema mjesta progresivnim politikama i kulturi, za one koji teže slobodama i novim povezivanjima jedina opcija postaju alternativne i nezavisne platforme. Festival „Drugarice“ preispituje okolnosti i potrebe iz kojih su nastale ženske zajednice u kulturi (organizacije civilnog društva, neformalne grupe, inicijative, platforme, stručni i umjetnički kolektivi), njihove zajedničke ciljeve i točke povezivanja, realne doprinose i otklon od postojećih društvenih i kulturnih praksi i viziju zajedništva koje kreiraju i projeću svojim djelovanjem, kao i individualne napore umjetnica da naprave otklon od takvih okolnosti.

U okviru festivala biti će predstavljena tri programa:

Onlajn izlaganja na sljedeće teme:

  • Feminističke kulturne prakse i rodne/identitetske kulturne politike – dometi i ograničenja;
  • Novi koncepti zajednica – feminističke i političke perspektive;
  • Postjugoslavenske ženske kulturne inicijative: okolnosti nastanka i realni dometi i Emancipatorski potencijali kulture u neoliberalnim režimima i njegovim perifernim balkanskim političkim varijantama

Predstavljanje ženskih kolektiva u regiji koji su djelovali i djeluju u polju kulture mijenjajući tako kulturnu i političku scenu i kreirajući vlastite projekcije kulture, ženskih i političkih zajednica.

Intervjui sa umjetnicama iz regije koje su kroz svoje individualne umjetničke napore pravile slične otklone od postjugoslavenskih društvenih okolnosti.

Poziv za sudjelovanje možete pročitati ovdje.