Centar za ženske studije raspisuje

POZIV ZA POPUNU RADNOG MJESTA IZVRŠNE DIREKTORICE 

Životopis i motivacijsko pismo potrebno je poslati do 16.11.2020 u 12:00 sati, na adresu poziv.zenstud@gmail.com s naznakom “za Poziv”.

FORMALNI UVJETI:

 1. VSS
 2. poznavanje područja ženskih i rodnih studija, politika ravnopravnosti spolova, feminističkih teorija i praksi, kulturnih politika
 3. poznavanje civilne scene i rada u nevladinoj organizaciji uz poznavanje funkcioniranja udruge
 4. izvrsno poznavanje hrvatskog jezika te znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 5. organizacijska sposobnost, strateško razmišljanje, sposobnost formuliranja ciljeva i provedbe strategija te donošenja odluka i vođenja tima
 6. komunikacijske vještine
 7. motivacija za društvenom promjenom, promicanje razvoja položaja žena i demokracije

PREDNOST:

 1. iskustvo u osmišljavanju i provedbi projekata i prikupljanju financijskih sredstva (EU fondovi, lokalni i nacionalni natječaji, zaklade i sl.)
 2. kreativnost, odgovornost i sposobnost provođenja više projekata istovremeno
 3. otvorenost u radu i pristupu

Opis poslova i zadataka:

 • upravljanje i vođenje udruge u skladu sa zakonom i općim aktima udruge te poštujući feminističke principe dogovaranja, odlučivanja i rješavanja sporova, uz organizacijsko i financijsko znanje
 • suradnja i redovita komunikacija s tijelima udruge
 • osmišljavanje i provedba strategije razvoja udruge, operativnih planova i programa
 • koordinacija rada izvršnog tima
 • planiranje i praćenje financijskog poslovanja udruge u suradnji s voditeljicom financija
 • prikupljanje sredstava/pisanje projektnih prijedloga te praćenje projektnog ciklusa
 • odnosi s javnošću
 • komunikacija sa suradnicama/ima, partnerima i članstvom, institucijama, donatorima i sl.
 • predstavljanje i zastupanje udruge sukladno Statutu