Ženski studiji 2016/2017

Dvosemestralni ženskostudijski obrazovni program strukturiran je u četiri osnovna modula koji kroz različite kolegije kombiniraju historijske, pregledne i problemske pristupe feminističkoj tematici uz nezaobilaznu važnost aktivističkog iskustva:

1. Uvod u ženske studije pokriva sadržaj feminističke terminologije i epistemologije, queer epistemologije, nudi pregled feminističkih pravaca i lezbijskog pokreta te u okviru dva proseminara analizira konkretne autorice, odnosno njihove odabrane radove (Simone de Beauvoir – Monique Wittig – Judith Butler i Clara Zetkin – Alexandra Kollontai – Rosa Luxemburg). Ideja je da u kurikulum uključimo najsuvremenije i najprisutnije feminističke debate ali i otvorimo prostor za feminističku revolucionarnu historiju. Studentice i studenti čitaju predložene radove i potom ih na nastavi interpretiraju.

2. Feministička teorija i praksa daje pregled feminističkog historijata, polazeći od svjetske izvidnice da bi se potom posebno fokusirao na jugoslavenski, tj. hrvatski kontekst. U ovom modulu razvija se feministička ekonomika i najaktualnija feministička kritika političke ekonomije. U okviru tog kolegija posebno se raspravlja o Marxovoj kritici kapitalističkog načina proizvodnje i lijevim antikapitalističkim strategijama koje su bliske feminističkim ciljevima. Kolegij Pravo i feminizam upotpunjuje ovaj modul suvremenim pravno-feminističkim diskusijama i analizom konkretne pravne prakse vezane uz žene. Posljednji kolegij ove cjeline bavi se pitanjima socijalne države, ženskim radničkim i sindikalnim pravima, kombinirajući povijesni pregled lokalnog ženskog sindikalizma i ključne suvremene probleme ženske radničke klase.

3. Tijelo i ženska reproduktivna prava donosi rasprave, probleme i teme u okviru feminističke kritike nasilja. Nezaobilazni su razgovori i analize problema prostitucije i pornografije, kao i problematika feminističke etike i ženskih reproduktivnih prava. U posebnom fokusu su pitanja roditeljstva, abortusa i umjetne oplodnje, te ispitivanje socijalnih uvjeta i političkih pozicija koje pretpostavljaju realizaciju ženskih reproduktivnih prava.

4. Feministička kritika umjetnosti i reprezentacije roda na jednom mjestu objedinjuje predavanja koja pokrivaju bogatu feminističku analizu vizualnih umjetnosti, pristupe u analizi vizualne umjetnosti, fotografije, filma itd., preko pregledno-problemske perspektive tumačenja kazališta i performansa, zaključujući modul feminističkom analizom čitanja i diskusijama o književnosti i popularnoj kulturi. U ovom modulu smještamo feminističke analize i kritike velikih umjetničkih klasika, učimo o važnim ženskim i feminističkim umjetnicama koje mainstream povijest i pregledi zaboravljaju i ignoriraju, razvijamo rasprave o revolucionarnim potencijalima umjetnosti, ali i produbljujemo analize suvremenih pop-kulturnih audio-vizualnih fenomena.

Studij se zaključuje izradom završnog rada koji studentice i studenti pripremaju i realiziraju u uskoj suradnji s mentoricama i mentorima te uz korištenje bogatog fundusa ženskostudijske knjižnice Centra.

BROŠURA 1. SEMESTAR

BROŠURA 2. SEMESTAR

czs-plakat_2016-2017
Preuzmi plakat