Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju

Projektom “ŽENE I TEHNIKA – PREMA RODNO UKLJUČIVOM MUZEJU” se potiče uključivanje osoba mlađih od 25 godina u kulturnoumjetničke sadržaje kroz aktivno participiranje u webinarima i online radionicama te sukreiranje virtualnog muzejskog postava koji promiče rodno inkluzivni pristup.

Pitanja rodne inkluzivnosti u muzejima su u posljednje vrijeme snažno prisutna u muzejskoj teoriji i praksi. “Gender and Museums” središnja je tema prošlogodišnjeg izdanja časopisa Međunarodnog odbora za muzeje (ICOM) iz koji, između ostaloga, propituje i čije objekte i narative muzeji čuvaju i iz koje ih perspektive interpretiraju. Promišljanje muzeja i muzejskih postava te inovativnih izlagačkih praksi iz rodne perspektive te uvođenje sadržaja koji doprinose rodnoj inkluziji od posebne je važnosti za muzeje znanosti i tehnologije, s obzirom na to da su ta područja još uvijek predominatno muška. Prema istraživanju UNESCO-vog ureda za statistiku provedenom 2019. žene u “svijetu istraživača” čine manjinu te nisu dovoljno zastupljene. Regionalni prosjek udjela istraživačica, prema istom izvoru, u Centralnoj i Istočnoj Europi iznosi 39.3%, a u Hrvatska 47,7%. Muzeji kao javne institucije mogu doprinijeti razbijanju predrasuda i postizanja ravnopravnijeg omjera.

Projekt je usmjeren na reinterpretaciju postava koja će uvažiti doprinos žena razvoju znanosti i tehnologije i otvoriti nove interpretativne perspektive i kustoske prakse. Važno je da se u taj proces uključe mladi kako bi osvijestili potrebu, ali i mogućnost, promjene dominantnih narativa. Za to im je potrebno stjecanje temeljnih znanja i vještina, primarno s područja muzeologije, dizajna i umjetnosti koje će voditi stručnjaci-kinje s područja kulture i umjetnosti. Nakon stjecanja temeljnih znanja i vještina korisnici će pomoću digitalnih alata sukreirati virtualni postav TMNT-a koji promiče rodno inkluzivni pristup.

Radionice pod vodstvom umjetnika-ca korisnike će upoznati sa suvremenim umjetničkim praksama i “alatima” kojima se služe kako bi ukazali (i reagirali) na društvene pojave i probleme. U suradnji i pod mentorstvom umjetnika-ce mladi će na radionicama kreirati virtualnu umjetničku instalaciju koja će biti interpolirana za potrebe projekta u kreiran virtualni postav TMNT-a. Sudjelovanjem u radionicama pod vodstvom kustosa-ica i dizajnera-ica, upoznat će se s procesom kreiranja i oblikovanja muzejskih postava, te s postavom i misijom TMNT-a i Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke Centra za ženske studije (CŽS), kao mjesta koje promiče žensko stvaralaštvo. Projekt također uključuje webinare i radionice s područja pisanja izložbenih tekstova te teorijski dio koji će korisnicima i korisnicama pružiti teorijski okvir i dati im historiografski pregled istaknutih znanstvenica i ostalih žena koje su doprinijele razvoju znanosti i tehnologije, ali i uvid u širi društveni kontekst proizvodnje umjetnosti u smislu statusa žena u znanosti, dostupnosti obrazovanja itd. Stečena znanja i vještine primijenit će u reinterpretaciji postojećeg i kreiranju novog virtualnog muzejskog postava TMNT-a, koji će se prostorno i organizacijom oslanjati na postojeći. Poveznica između fizičkog i virtualnog postava bit će uspostavljena postavljanjem QR koda u fizički prostor muzeja putem kojeg će se moći pristupiti virtualnom sadržaju, odnosno projektnoj mrežnoj stranici. Putem projektne mrežne stranice sadržaju će se moći pristupiti i bez fizičkog posjeta muzeju, a poveznice će biti postavljene i na mrežnim stranicama nositelja projekta i partnera. Pridruženi partner projekta je SKD Prosvjeta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 481.721,64 HRK, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 409.463,40 HRK.

Kontakt osoba: Dorotea Šušak, voditeljica projekta, dorotea.susak@zenstud.hr

Prijave za sudjelovanje: Ana Zbiljski, asistentica projekta, ana.zbiljski@zenstud.hr

Kalendar aktivnosti možete vidjeti ovdje.

Letak, 1. stranica

Letak, 2. stranica

Plakat

Web stranica projekta: www.zeneitehnika.com

Facebook stranica projekta

Instagram stranica projekta

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.