Završeni projekti

EU projekti:
1. Rod, manjine, građanstvo/državljanstvo / Gender, Minorities and Citizenship (1.6.2002.-31.5.2003.)
Projekt je u kontinuiranom i zahtjevnom programskom slijedu educirao žene oko prijepornih pitanja građanstva i državljanstva te pravnih uporišta i teorijskih uvida.

2. Poticanje rodne perspektive u obrazovanju / Fostering Gender Perspectives in Education
(1.12.2002.-1.12.2003.)
Cilj projekta bio je ojačati proces rodne osviještenosti u obrazovanju (kako u akademskoj zajednici tako i u civilnom sektoru) u svrhu uspostave institucionalnog i pravnog okvira za dugoročno obrazovanje o pitanjima ravnopravnosti spolova. – link na knjigu Institucionalizacija ženskih studija u Hrvatskoj (naknadno)

3. Rodna ravnopravnost: od koncepta do mainstreama / Gender Equality: From Concept to Mainstream (1.10.2004.-1.10.2005.) link na knjigu : Vodič prema politici rodne jednakosti:izazovi i mogućnosti
Projekt je imao za cilj implementaciju rodno osviještene politike u najvećoj mjeri putem identifikacije izazova i osnaživanja mehanizama rodne jednakosti u javnom sektoru kako je predviđeno u Zakonu o ravnopravnosti spolova iz 2003. godine.

4. Sjećanja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima / Exploring Memories of Women Victims of Nazism and Undemocratic Regimes in Research and Teaching (01.10.2008.-30.09.2009.), EACEA, Program Europa za građane/ke.
Glavni cilj projekta bio je istražiti specifičnosti pamćenja žena žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog režima, dijeliti i steći nova znanja o rodno specifičnim uzrocima i oblicima progona.

5. Ostvarivanje politike jednakih mogućnosti za tekstilne radnice/ke / Improving workers’ participation in equal opportunities policies (26.11.2008.-25.11.2009.), PHARE program. – link na knjigu Ostvarivanje politike jednakih mogućnosti

Projekt je osmišljen kako bi se promovirala rodna dimenzija ekonomskih politika, za širenje informacija i znanja o politikama jednakih mogućnosti, osnaživanje predstavnica sindikata i radnika/ca kako bi povećali svoju pregovaračku moć u dijalogu s poslodavcima i lokalnom samoupravom.
Partneri: Sindikat tekstila, obuće, kože i gume Hrvatske i Savez samostalnih sindikata Hrvatske

6. Ženska baština: doprinos jednakosti u kulturi / Women’s heritage: contribution to equality in culture (31.12. 2010.-30.11. 2012.), program IPA 2009.
Cilj projekta je bio jačanje napora kulturnih aktera i promotora zainteresiranih za specifičnosti ženske baštine u poljima kulturne produkcije, istraživanja, očuvanja i promicanja, kao i za povećanje vidljivosti žena na području kulture u javnom prostoru, kako naslijeđene tako i suvremene.
Partneri: Casa Internazionale delle Donne di Trieste iz Italije, Srpski kulturni centar Danilo Kiš iz Slovenije, Sarajevski centar za suvremenu umjetnost iz Bosne i Hercegovine i Žene u crnom iz Srbije.

7. AD ACTE – antidiskriminacijskom kampanjom prema jednakosti žena i muškaraca / AD ACTE – Anti-discrimination ACtions Towrds Equality of Women and Men (15. 4. 2011.-14. 4. 2013), IPA program
Opći cilj ovog projekta bio je doprinijeti povećanju znanja o konceptima, pojavnim oblicima i posljedicama diskriminacije u hrvatskom društvu (s naglaskom na spolnu i etničku diskriminaciju), kao i pravni i institucionalni okvir za borbu među svojim građanima/kama, ženama i pripadnicama/cima etničkih manjina i njihovih civilnih organizacija i političara/ki.
www.zenajevise.net
Partneri: Društvo – Europska mreža za jednakost spolova, regionalni ured za južnu Europu, Slovenija.

8. Prijevod tri djela Virginije Woolf na hrvatski jezik: Jakobova soba, Noć i dan, i Izlazak na pučinu, (1.9.2011.- 31.8. 2013.), Kultura 2007.-2013, Education audiovisual and culture, culture litarary translation. Zahvaljujući ovom projektu ova djela su po prvi put prevedena na hrvatski jezik.

9. Ravnopravnost spolova, nezaposlenost i cjeloživotno učenje u Europi – utjecaj na životne šanse mlade žene /Gender equality, unemployment and lifelong learning in Europe – impact on life chances of Young Women, (01.08.2013. – 31.07.2015.), Grundtvig program – link na knjigu tj. besplatni downolad : Pathways of Education for Gender Equality (naknadno)
Cilj projekta je bio preispitati i ojačati ulogu obrazovanja za ravnopravnost spolova i aktivnog građanstva u današnjoj Europi. To je učinjeno kroz istraživanje, susrete i studijske posjete.
Partneri: Casa Internazionale delle Donne iz Italije i Mediteranski institut u za rodne studije s Cipra.

10. GenderStrat4EQuality: Train the Gender Trainer (1.9. 2014.- 31.8. 2016.), Erasmus+ program
Centar za ženske studije bio je partnerska organizacija u ovom projektu strateškog partnerstva kojim je koordinirala Pokrajinska vlada Donje Austrije a ostale partnerske organizacije su bile CESI iz Hrvatske, Centar za unapređenje jednakosti iz Litve te islandski Centar za rodnu jednakost. Cilj projekta je bio usklađivanje, implementacija i diseminacija europskih standarda kvalitete za treninge rodne jednakosti za ciljne skupine poput javnih institucija, trenera/ca I menadžera programa financiranih od Europske unije na nacionalnoj, regionalnoj lokalnoj razini.
www.noel.gv.at/frauen