Dokumentiranje ženskih doprinosa suvremenoj kulturi i umjetnosti

Centar za ženske studije od kraja siječnja 2018. provodi projekt Dokumentiranje ženskih doprinosa suvremenoj kulturi i umjetnosti.

Svrha je projekta dokumentirati manje poznate ženske doprinose kulturi i umjetnosti nastale djelovanjem Centra za ženske studije, s naglaskom na razdoblje 1995.-2005. godine. Dokumentiranje uz odgovarajuću metodologiju odnosi se na građu pretežno sačuvanu u audio i VHS obliku,  te time nedostupnu istraživačima i istraživačicama toga razdoblja ženskih umjetničkih praksa i uloge žene u razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj. Riječ je o aktivnostima smještenim na razmeđu obrazovanja i kulture, civilnog aktivizma, neformalnog obrazovanja i neovisne kulture koje su nastale na matrici feminističke teorije i prakse a osmišljavale su ih i izvodile aktivistkinje, umjetnice, nerijetko uz aktivan doprinos publike/korisnica. Uz ostalu, papirnatu građu, to su audio zapisi intervjua sa svjedokinjama vremena o životu žena u socijalizmu, intervjui koje je Centar vodio s aktivistkinjama civilnog društva te zapisi u VHS ili H8 formatu glumačkih i čitajućih izvedbi o gorućim temama, poput nasilja nad ženama ili neformalnog obrazovanja. Dokumentiranju i obradi građe te digitalizaciji prethodi edukacija suradnica Centra za ženske studije, razvijanje metodologije arhiviranja, savjetodavni susreti, a uslijedit će diseminacija rezultata među predstavnicima neovisne kulture i šire publike.

Tijekom 23 godine djelovanja Centra za ženske studije građa nije bila primjereno obrađena, a u ovom projektu, uz savjetovanje sa stručnjacima/stručnjakinjama, za katalogizaciju odabrana je ona najstarija i ona o kojoj u najmanjoj mjeri postoje video i filmski zapisi te su sukladno financijskim mogućnostima digitalizirani oblici navedene građe. Time će prijenos znanja i organizacijskog pamćenja biti olakšan ne samo u Centru za ženske studije već i na čitavoj ženskoj sceni te istraživačima/istraživačicama povijesti ženske kulture i ženskih znanja, osobito u razdoblju 90ih godina 20. stoljeća te široj zainteresiranoj publici. Voditeljica projekta je Jasminka Pešut.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Zaklade Kultura nova.