Poslijediplomski seminar Feminisms in a transnational perspective

Centar za ženske studije je od 1999. suorganizator poslijediplomskog seminara Feminisms in a transnational perspective koji se svake godine u svibnju održava pri Interuniverzitetskom centru IUC u Dubrovniku.
U organizaciji seminara sudjeluju brojne suradnice s uglednih sveučilišta iz svijeta, a iz Hrvatske, uz Centar za ženske studije, seminar suorganiziraju naše članice, predavačice i istraživačice s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Instituta za etnologiju i folkloristiku.
Iz godine u godinu, ovaj jedini rodnostudijski doktorski seminar u Hrvatskoj nastavlja promicati feminističko i interdisciplinarno znanje, rodnostudijske istraživačke projekte i programe mobilnosti te otvara mogućnost za kontakte domaćih doktorandica s profesorima/cama stranih sveučilišta koja nude obrazovne programe iz rodnih i ženskih studija.

The postgraduate seminar Feminisms in a transnational perspective is being co-organised by the Centre for Women’s Studies Zagreb, an independent women’s studies centre which has been promoting feminist education for the last 20 years. The seminar gathers every year international scholars, postgraduate students and activists, especially from Central and Eastern Europe, to critically examine and re-think different topics from a feminist perspective.

Objavljeni zbornici/ Published books

Promišljanje sjevera i juga u postkolonijalnosti / Rethinking North and South in Post-Coloniality. Jambrešić Kirin, Renata; Prlenda, Sandra (ur.). Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku; Centar za ženske studije, 2008.

Glasom do feminističkih promjena / Voicing Feminist Concerns. Jambrešić Kirin, Renata; Prlenda, Sandra (ur.). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku; Centar za ženske studije, 2009.

Spiritual practices and economic realities: Feminist challenges. Jambrešić Kirin, Renata; Prlenda, Sandra (ur.). Zagreb: Centar za ženske studije; Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011.

Women Narrating their Lives and Actions / Jambrešić Kirin, Renata; Prlenda, Sandra (ur.). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku; Centar za ženske studije, 2013.

Feminist critique of knowledge production / Silvana Carotenuto, Renata J. Kirin, Sandra Prlenda (eds.). Napoli: L’Orientale University Press, 2015.