One Billion Rising

Kampanja Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama (One Billion Rising), pokrenuta je 2012. s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama i djevojčicama kao jednom od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.
Uznemirujuća statistika prema kojoj će tijekom života svaka treća žena u svijetu biti podvrgnuta silovanju ili fizičkom nasilju čini milijardu žena i djevojčica. Psihičko, ekonomsko i institucionalno nasilje, svakodnevni oblici diskriminacije i kršenja prava žena ujedinili su u borbi žene, djevojke i muškarce koji u ovoj svjetskoj kampanji ustaju protiv svih oblika nasilja nad ženama.

U četiri godine održavanja, kampanja se razvila u najveću masovnu akciju usmjerenu na suzbijanje nasilja nad ženama. Diljem svijeta, u preko 200 zemalja, od veljače do 8. ožujka, uz Međunarodni dan žena, ali i u drugim prigodama, kampanja okuplja tisuće žena, lokalnih incijativa, pojedinaca i pojedinki iz javnog, kulturnog i političkog života koji upozoravaju na nasilje u njihovim sredinama. Jedinstvenim protestnim plesom ‘Break the Chain’ želi se na kreativan način potaknuti na angažman protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

1billion_2017_logo-08

Centar za ženske studije koordinira kampanju od 2013. i okuplja ženske i druge civilne udruge, pojedinke i pojedince, osobe iz javnog života.
Svake godine kampanja ima u fokusu određenu temu, a u Hrvatskoj smo u protekle tri kampanje zahtijevale ratifikaciju Istambulske konvencije, tražile pravdu za žene koje su preživjele ratno nasilje, upozoravale na položaj žena ‘s margine’: Romkinje, žene s invaliditetom, prekarne radnice, žene iz LGBT zajednice.

Na središnjem događanju 14. veljače uz aktivistkinje i aktiviste iz brojnih udruga sudjeluju i osobe iz kulturnog i političkog života, kao i sportaši i novinari/ke.

U Hrvatskoj se kampanja provodi u više od dvadeset gradova, a
Rada Borić, predsjednica Centra, regionalna je koordinatorica kampanje.

Pridružite se kampanji Milijarda ustaje!