Nagrada

Vodeći se tradicijom nagradnih natječaja usmjerenih na proširenje tematskog raspona i kvalitete znanstvenih istraživanja, Centar za ženske studije osnovao je 2009. godine Nagradu za studentski rad na temu ženske i rodne problematike. Nagradom se kod budućih stručnjaka/inja potiče interes za teme vezane uz žene, rodnu problematiku i rodnu ravnopravnost te utječe na jačanje ključnih demokratskih standarda i mjera u obrazovanju prema rodno osjetljivim obrazovnim paradigmama, oslanjajući se na suvremene europske standarde i politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Zanemarivanje ženske perspektive u sustavu znanja, istraživanja i poučavanja kroz povijest, nevidljivost žena u povijesti i kulturi, nedostatna pažnja posvećena rodnim odnosima kao važnoj kategoriji društvenosti, prepreka su ukidanju diskriminacije i postizanju istinske ravnopravnosti muškaraca i žena na svim područjima društvenog i kulturnog života. Stoga je uvažavanje rodnog aspekta u različitim znanstvenim disciplinama već više od nekoliko desetljeća prihvaćeno u europskoj i svjetskoj praksi, a istraživanja vezana uz žene ili rodnu problematiku koja se provode u okviru ženskih i rodnih studija, ali i u svim ostalim disciplinama, doprinijela su izrazitom povećanju znanja o ženama i rodnim odnosima te pridonijela povećanju rodne ravnopravnosti i kreiranju rodno osjetljivih javnih politika.

U Hrvatskoj su rodno osjetljivo obrazovanje i rodna perspektiva u znanosti još uvijek nedovoljno izgrađeni, a zastupljenost ženskih/rodnih sadržaja u sveučilišnim kurikulumima nedostatna, stoga Centar za ženske studije, kao jedinstvena institucija s dvadesetogodišnjom tradicijom održavanja ženskostudijskog obrazovnog programa, Nagradom za studentski rad na temu ženske i rodne problematike želi potaknuti mlade, studente/ice i njihove profesore/ice da samostalno krenu u proučavanje i istraživanje ove problematike, čime će se utjecati na povećanje broja stručnjaka i stručnjakinja za ovo područje i uključivanje rodnog pristupa u svim strukama za koje se mladi obrazuju na hrvatskim sveučilištima.