Treća, 2015., 17 (1-2) Re/generacijski feminizmi: prema dijalogu teorija i iskustava

Broj Re/generacijski feminizmi: prema dijalogu teorija i iskustava posvećen je njegovanju i stvaranju promišljalačkog odnosa prema ‘novim’ i etabliranim feminizmima, odnosno prema aktivističkim i teorijskim projektima uspostavljanja kontinuiranog poštovanja za žensko iskustvo i rodno diferencirano znanje. Igranje pojmom feminističke generacije i regeneracije upućuje na potrebu promišljanja emancipatorskih praksi u različitim povijesnim kontekstima, kako bi se uspostavili dublji kontakti i suradnje između postignuća, vokabulara i metodologija svih generacija feministkinja i feminista.

Pdf časopis