Posebna soba. Žensko nasljeđe: roba, spektakl ili muzej za sve?

“Zagorkino je nasljeđe zapravo golemo te i danas radimo s njim, pišemo o njemu, a u puno smislova i zahvaljujući njemu, koliko god da je bilo zanemarivano i prešućivano u određenim krugovima. Znanstveni skupovi o njoj, zbornici koji se potom tiskaju o Zagorkinim mnogostrukim licima i likovima, o književnim, dramskim i novinskim tekstovima, o njezinoj poziciji novinarke, urednice i aktivistkinje koja se u današnjem javnom prostoru najčešće prešućuje ili potiskuje, dokazuju kako ovaj jedinstveni korpus raste usporedo s procesima u kojima se kultura modernizira i demokratizira, istovremeno se opirući pretvorbi u robu koja pruža “višak užitka” ispražnjenog i od ikakvog ideološkog sadržaja. Danas je aktualno pitanje kako predstaviti Zagorkin život, djelo i javni angažman u popularnoj kulturi.

Upitnik iz poziva na znanstveni skup (Žensko nasljeđe: roba, spektakl ili muzej za sve?) naglašava poteškoće na koje nailazimo prilikom nuđenja analitičkih zaključaka o učincima i politici prikaza i izvedbi ženskog nasljeđa. Istovremeno, naslov poziva sadržava osnovne tretmane ženskog nasljeđa u popularnoj kulturi i arhivima, od konzumerističkog do demokratizacijskog.”

Iz predgovora Anite Dremel i Renate Jambrešić Kirin

PDF Zbornika

Izdavač
Centar za ženske studije
Suizdavač
Institut za etnologiju i folkloristiku i Sveučlište Sjever