E-zbornik Roblje. Rizici i resursi: rod i politika raspodjele

Od 2007. godine kada je održan prvi znanstveni skup u sklopu Dana Marije Jurić Zagorke održavamo kontinuitet po pitanju poziva na analizu aktualne društvene tematike. Pred nama se tako nalazi osam radova izloženih 20. i 21. studenog 2020. godine, na četrnaestom po redu znanstvenom skupu, posevećenom analizi rizika i politika raspodjele u jeku krizne situacije izazvane pandemijom bolesti uzrokovane virusom Covid-19. Aktualni udar globalne socioekonomske i zdravstvene krize intenzivirao je izloženost socijalnoj isključenosti, nasilju i siromaštvu, posebice najranjivijih društvenih skupina. Fokus interesa usmjerili smo stoga na promišljanje različitih opresija, rizika i resursa kao i politika raspodjele, s posebnim interesom za interpretacije iz rodne i feminističke perspektive.

E-zbornik možete preuzeti ovdje.