Mary Nash

Dvije anarhističke intelektualke pred problemom žene : Federica Montseny i Lucía Sánchez Saornil

Mišljenje i praksu dviju anarhističkih intelektualki i aktivistkinja, Federice Montseny i Lucíje Sánchez Saornil, s obzirom na pitanje oslobođenja žene i problem odnosa spolova, nije moguće razmatrati izvan njihove pripadnosti španjolskom anarhosindikalističkom pokretu čije su ideološke postavke – kao članice anarhističkog sindikata Nacionalna konfederacija rada (CNT – La Confederación Nacional del Trabajo) i jedna i druga prihvatile, a kada je riječ o Lucíji Sánchez Saornil, ni izvan njezine pripadnosti anarhističkoj organizaciji žena-radnica po imenu „Mujeres Libres“, kojoj je postavila teorijske temelje i sudjelovala u njezinu osnivanju. (iz uvodnog eseja Ane Štambuk).

Godina izdanja
2016
Autorica
Mary Nash
Prijevod
Ana Štambuk
Broj stranica
104
ISBN
9789536956357
Izdavač
DAF