Danas je u Centru za ženske studije održana Javna rasprava “Gdje su žene u lokalnim politikama? – Prepoznavanje potreba različitih skupina žena kroz javne politike” te su predstavljeni rezultati istraživanja Ženske mreže Hrvatske pod nazivom “Analiza primjene načela ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini”. Događaj je bio hibridne naravi te su nam se pridružile članice ŽMH u čijih je osam jedinica lokalne samouprave provedeno istraživanje. U Zagrebu su u predstavljanju sudjelovale Sanja Juras ispred ŽMH, Ramiza Memedi ispred Udruge žena Romkinja ‘Bolja budućnost’, Rada Borić – predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i Dorotea Šušak ispred CŽS.