Pozivamo vas na webinar ‘Predložak za uključivi muzej – teorija i praksa’ pod vodstvom Tee Kantoci koji će se održati u subotu 12.6. u 10 sati.

Stalni postav muzeja čine odabrani muzejski predmeti i pripadajući narativi koji imaju za cilj komunicirati cijelokupnost muzejskog fundusa, a način na koji će to činiti ovisi o misiji i viziji muzeja. Poradi reprezentativne odrednice koju ima stalni postav, važno je baviti se pitanjima čiji se predmeti (radovi) i narativi čuvaju, te kako se i iz koje perspektive interpretiraju. Na webinaru ćemo istražiti koji su sve modusi uključivosti mogući te kakav emancipatorski potencijal muzeji mogu imati.

Tea Kantoci radi kao kustosica i voditeljica projekta u CŽS. Magistrirala je Muzeologiju i upravljanje baštinom (FFZG), Teoriju i kulturu mode (TTF) i Novinarstvo (FPZG) u Zagrebu. Pristupa muzejskim procesima i baštinskim pitanjima iz feminističke optike.

Webinari su namijenjeni mladima u dobi od 15 do 25 godina.

Za sudjelovanje u webinarima potrebno je prijaviti se na: tea.kantoci@zenstud.hr

* Webinari se provode u sklopu projekta ‘Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju’ kojeg provodi Centar za ženske studije u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla u Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta je 481.721,65 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 409.463,40 kn. Cilj projekta je uključivanje osoba mlađih od 25 godina u kulturno-umjetničke sadržaje kroz participiranje u online radionicama i webinarima te sukreiranje virtualnog muzejskog postava koji promiče rodno inkluzivni pristup. Trajanje projekta je do ožujka 2022.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.