Zbog praznika i korištenja godišnjih odmora Centar će biti zatvoren od 20. do 25.6.2019.

Od 26.6.2019. Centar radi prema uobičajenom radnom vremenu.