Časopis Treća u 2016. godini otvara temu europske migracijske krize s fokusom na problem političke instrumentalizacije migracijskih procesa i zanemarivanja ideologijske, klasne, kulturne i rodne raznolikosti emigranata koji se smatraju prijetnjom europskoj sigurnosti i stabilnosti, a njihova potraga za životnom perspektivom predstavlja zoomorfnim figurama i metaforama.

treća1

Riječima sociologinje Silve Mežnarić za H-Alter: „Ekonomski migranti se sada predstavljaju kao kletva, prokletstvo, iako su nekad na njih gledali kao na blagoslov. Sociološki gledano, takve razlike se nikako ne bi smjele raditi. Ovo što će se sada raditi, te distinkcije, to su policijski kriteriji. To nisu društveni, kulturalni, ni ljudskopravaški kriteriji, već isključivo policijski, i to moramo imati na umu (…)“.

Osim toga, smatramo da je unutar šire analitike migracija zanemareno istraživanje roda, kao i brojnih politika nejednakosti koje prate azilantice i azilante. Feministička čitanja roda i migracija, primjerice iz pera Pierrette Hondagneu Sotelo (1999) ili Sarah Mahler i Patricie Pessar (2001), ističu da je rodna geografija moći razvila konceptualne modele koji preskaču analizu inter-rasnih i inter-rodnih odnosa unutar azilantskih grupa, kao i promjene u samodefiniranju koje rodni subjekti prolaze tijekom migracijskog procesa. Namjera je Treće doprinjeti drugačijim modelima promišljanja azilantskih iskustava, sloboda i potreba.

Pozivamo autorice i autore znanstvenoanalitičke i umjetničko-istraživačke orijentacije da studijama i esejima odgovore na problem nezbrinutosti izbjeglica, azilanata i migranata pred vratima i unutar Europske unije, kao i na problem ‘nestajanja’ ljudskih bića u „zatvorenim“ prostorima međudržavnih granica.

Rok za predaju sažetaka: 15. lipanj 2016. na mail treca@zenstud.hr