Poslijediplomski seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi/Feminism(s) in a Transnational Perspective –Davanje glasa feminističkim brigama/Voicing Feminist Concerns održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 26.-30. svibnja 2008.

Poslijediplomski seminari pri IUC Dubrovniku su sastavni dio međunarodne trogodišnje suradnje triju institucija: Centra za ženske studije i Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba te Sveučilišta u Tampereu, Finska. Prošlogodišnji je seminar Rethinking North and South in Post-coloniality, održan u lipnju 2007. a ovogodišnji Voicing Feminist Concerns u svibnju. Seminar je institucionalni oblik ženskih studija u Hrvatskoj na poslijediplomskoj razini s priznanjem ECTS bodova za sve polaznike/ice.

Ovogodišnji seminar okupio je 26 sudionica iz 12 zemalja (Albanija, Austrija, Hrvatska, Egipat, Finska, Italija, Kosovo, Makedonija, Nizozemska, SAD, Slovenija, Srbija). Seminar je karakteriziran interdisciplinarnošću i feminističkim pristupom temama gdje su uzjamno čuli glasovi predavačica i studentica.

U okviru seminara predstavljen je i budući dvojezični zbornik radova s prošlogodišnjeg seminara: Promišljanje sjevera i juga u postkolonijalnosti. Radovi s poslijediplomskog seminara, IUC Dubrovnik, 28.5. – 1.6.2007. //Rethinking North and South in Post-Coloniality.Proceedings of the Post-graduate Course, IUC Dubrovnik, May, 28 – June, 1, 2007. kojega uređuju: R. Jambrešić Kirin; S. Prlenda. Zagreb: Institut za etnologiju folkloristiku; Centar za ženske studije, 2008.

Tema seminara za 2009. godinu: Feminisms in a Transnational Perspective: Spirituality, Religiosity and Secular Lives.

Course programme (pdf)