Poslijediplomski seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi/Feminism(s) in a Transnational Perspective Rethinking North and South in Post-Coloniality/Nova promišljanja sjevera i juga u postkolonijalnosti održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 28. svibnja do 1. lipnja 2007.

Seminar su organizirale Renata Jambrešić Kirin (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) i Rada Borić (Centar za ženske studije, Zagreb) u suradnji sa Ulla Vuorela, Odsjek za ženske studije Sveučilišta Tampere iz Finske te uz asistenticu Ivu Bulić (Centar za ženske studije).

Fokus seminara bio je na fenomenu transnacionalizma, a posebno se bavilo transnacionalnim obiteljima kao socijalnim i simboličkim mrežama, prelaženjima privatnog i javnog prostora, prostora tradicije i modernosti, lokalnih i hibridnih, nomadskih i multiplih identiteta.

Seminar je ponudio feminističku kritiku hermeneutičkih, socioloških, političkih i medijskih koncepata (obitelji) doma viđenog kao uporišta nečijem identitetu, „oazi sigurnosti“ u polariziranom i antagonističkom svijetu, otkrivajući tako njegove represivne, ograničavajuće i manipulativne kao i osnažujuće i eksperimentalne potencijale. Naglasak je bio stavljen na razmjenu istraživačkih iskustava korištenjem etnografskih i biografskih metoda istraživanja orođenog i beskućničkog subjekta unutar feminističkih grupa, svakodnevnog života, religijskih praksi, mirovnih pokreta, literature, narodne tradicije i običajnih praksi.

Seminar je također doprinio suvremenim feminističkim diskusijama o različitim odrednicama koje reartikuliraju orođene subjektivitete, identitete i građanstva, kako unutar nove europske političke geografije tako i unutar globalnog konteksta u kojem tenzije sjevera i juga mogu biti relevantnije od polarizacije zapad-istok.

Course programme (pdf)Institute of Ethnology and Folklore Research